Paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och jobbar mot regeringen, riksdagen och myndigheter. De 23 organisationer som ingår i svenskt Friluftsliv har tillsammans cirka 2 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar.
 
Organisationen anser dock politiker inte tar friluftslivet på lika stort allvar som exempelvis idrottsrörelsen och anlitar därför Geelmuyden Kiese för att stärka friluftslivets ställning och sprida kunskap om det bland allmänheten och politiker.
 
– Vi vill få upp politikers ögon för hur viktigt det är med friluftsliv och har ett antal frågor som vi vill få politikerna att förstå. Vi anses vara missgynnade och då har vi sett att Geelmuyden Kiese har bra kunskap och ingångar till hur man kan nå politiker, säger Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Ulf Silvander.
 
Geelmuyden Kieses public affairs-chef Joakim Kellner säger:
– Friluftslivet har länge behandlats styvmoderligt av politiken. Vi ska sätta friluftslivet på kartan hos beslutsfattarna. I slutändan handlar det också om att de ska få resurser att växa.
 
Geelmuyden Kiese valdes efter en pitch med fyra byråer. På Geelmuyden Kiese är det Joakim Kellner, Erika Burlin Hellman och Andia Ghafouri som jobbar med kunden.