Svenska Taxiförbundet hänger på Myndigheten för delaktighets uppgift att kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv och föreslår Rut-avdrag för taxi.

Svenska Taxiförbundet lobbar i ett pressmeddelande för att ”lyfta ut de 86 procent som är lågutnyttjare från färdtjänstsystemet och istället låta dem använda ett Rut-avdrag för taxi” och anser att detta sannolikt ”vore både billigare och mera resurseffektivt för landstingen och regionerna”.

Förutom affärer för taxiföretagen skulle en Rut-reform för taxi även ge ett ”mer tillgängligt och flexibelt resande” för äldre och funktionshindrade, motiverar Svenska Taxiförbundet.