Svenska kyrkan bestämde sig för att sluta ramavtal med  Novus och Kantar Sifo.

Avtalet löper i tre år.

”Anledningen att vi valde just dessa var att det är stora aktörer med vana att hantera komplexa organisationer. De hade en bredd av olika typer av organisationer de samarbetar med. Detta är viktigt då kyrkan har en bredd i sin verksamhet, vi har statliga uppdrag, som begravning och kyrkoantikvarisk ersättning, vi jobbar med insamling och har även formen av en ideell organisation, förutom att vi är ett trossamfund. Vi behöver samarbetspartners som har erfarenhet av många områden”, berättar Svenska kyrkans kommunikationschef Pia Dahlén.

I en tidigare version angavs att endast Novus fick skriv avtal med Svenska kyrkan, en felaktig uppgift som nu är korrigerad. red.