Trots att många av medlemmarna i Svensk Energi som Eon och Fortum, vill investera 100 miljarder i kärkraftsbyggen, ser vindkraftsbolaget inga problem med att branschföreningen sköter riksdagens enereginätverk.
– Gränsdragningen mellan lobbying och information är alltid svår, men var i hellskotta ska riksdagsledamöterna få information ifrån? Självklart får de information om kärnkraft, petrolium och annat, men sedan är det ju upp till dem att bilda en egen uppfattning.
Det hänger på faktauppgifterna, menar han.
– Förs det fram felaktig fakta är det så klart ett problem, men det litar jag på att Svensk Energi inte gör. Många av deras medlemmar jobbar ju även med vindkraft. Och skulle det komma fram uppgifter på att vindkraft är dåligt, ja då ska väl ingen hålla på med det heller.
Är det inte problematiskt för er att Svensk Energi fått uppdraget att organisera ledamöternas enereginätverk, när ni inte har något att säga till om?
– Vi lobbar ju också. Jag träffade hela centerledamöter igår, hela skatteutskottet. Det är upp till oss att informera och upp till ledamöternas förbannade plikt att sålla. Vad gäller Svensk Energi är det enda som egentligen håller ihop medlemmarna nätfrågorna.