Förslaget presenterades tidigare i veckan av IF Metall och Svenskt Näringsliv som, bland annat som ett sätt att öppna för tunga investeringar i kärnkraft. Energibolagen drar sig för investeringarna när det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse. I dag finns endast en överenskommelse mellan regeringspartierna om att kärnkraft får byggas ut, men ska inte finansieras av staten.

I valrörelsen förväntas regeringspartierna pressa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven hårt om kärnkraften. Socialdemokraterna tycks splittrade om kärnkraften, och det underlättas inte av ett eventuellt regeringssamarbete med Miljöpartiet. En energikommission skulle kunna vara en utväg för Stefan Löfven, något som nog inte alla regeringspartier vill erbjuda honom.
 

Men, energibranschens organisation Svensk Energi backar förslaget från Svenskt Näringsliv och IF Metall.
– Elbranschen är kapitalintensiv och de investeringar som görs i elproduktion och elnät görs med 40-50 års tidshorisont, kärnkraft för än längre tid. Det vore mycket bra om vi kunde få en bred uppgörelse om de mest grundläggande förutsättningarna för investeringar i den elproduktion som kommer att behövas när dagens kärnkraft faller för åldersstrecket. Så länge de mest grundläggande ståndpunkterna i energipolitiken endast vilar på uppgörelser inom det ena eller det andra blocket i svensk politik saknas långsiktigheten. Det räcker i det läget med mindre opinionsförskjutningar och en ny regering så har vi mer eller mindre helt nya förutsättningar för investeringar inom våra medlemmars verksamhet, säger Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, i en kommentar.
Han utvecklar:
– Allt som kan öka förutsägbarheten i samhällets framtida ramverk kring verksamheten minskar osäkerheten för den som ska investera. Det vore mycket värdefullt om arbetet i en ny energikommission kan resultera i en bred förankring av de mest grundläggande delarna i morgondagens energipolitiska inriktning i Sverige och vi är därför positiva till förslaget på en energikommission.
 
I en tidigare version har vi påstått att LO och Svenskt Näringsliv samarbetar om en energikommission. LO har påpekat att detta är felaktigt och att frågan inte har varit uppe på LOs bord. Däremot samarbetar LO-förbundet IF Metall med Svenskt Näringsliv i frågan. –red.