– Det känns jättekul. Kollega är en väldigt spännande tidning med en oerhört intressant målgrupp och läsekrets, säger Susanna Lundell, som närmast kommer från Hotell- och restaurangfackets medlemstidning Hotellrevyn, där hon är chefredaktör.
 
Vad lockar med medlemstidningar?
– Jag har jobbat med fack- och medlemstidningar de senaste tio åren. Just fackförbundstidningar är intressanta eftersom folk spenderar den mesta av sin vakna tid på jobbet och därför har ju tidningen en viktig ställning.
 
Hur ska du utveckla Kollega?
– Först vill jag sätta mig in i jobbet, både med redaktionen och med läsekretsen. Sedan har jag en tanke om koppla samman materialet på webben mer med det i tidningen. Vidare skulle jag vilja se fler grävjobb och mer instrumentella artiklar.
 
Hur fick du jobbet?
– Jag såg en annons och sökte.
Susanna Lundell efterträder Tommy Zettervall, som går i pension. Hon tillträder tjänsten till sommaren. Ingen efterträdare som chefredaktör på Hotellrevyn är ännu utsedd.