Omsättningen för Författarbolaget Suhonen minskade med 8,5 procent till 311 000 kronor.

Rörelseresultatet föll med 55 procent till 58 000 kronor, vilket ger en halverad rörelsemarginal på 19 (38) procent. Personalkostnaderna föll med 23 procent till 16 000 kronor.

Daniel Suhonen, som till vardags jobbar på tankesmedjan Katalys tog endast ut traktamente och friskvårdsbidrag.

Den ackumulerade vinsten i bolaget uppgår till 606 000 kronor.