SSUs förbundsstyrelse vidtar flera åtgärder med anledning av att kvällstidningen Expressen har publicerat uppgifter om att två nuvarande och en tidigare regional företrädare agerat i strid mot SSUs värdegrund.

Under tisdag eftermiddag sammanträdde SSUs förbundsstyrelse under ett extrainsatt möte.

”Där konstaterade vi att förtroendet för distriktsledningen i SSU Skåne är kraftigt skadat”, skriver SSUs förbundsordförande Philip Botström på Facebook.

Distriktsledningen får tre veckor på sig att

*  ”redogöra för hur de tänker återupprätta förtroendet såväl internt och externt”
* ”se till att alla medlemmar känner sig trygga och inkluderade”
* ”säkerställa att det inte finns en tolerans för sympatier som strider mot” SSUs ”grundläggande värderingar”

SSU hotar med att dra in SSU Skånes hela finansiering om inte detta sker.

Dessutom ska SSU på måndag att skicka ut en kandidatförsäkran som alla förtroendevalda distriktsledare förväntas skriva under. I kandidatförsäkran ska det framgå att alla med förtroendeuppdrag förväntas ställa sig bakom och agera efter SSUs värderingar.