Partistödet anpassas efter utfallet i valet successivt under mandatperioden så att helt motsvarar valresultatet det fjärde året. Men redan nästa riksdagsår får partierna känna av förändringar i partikassorna. Socialdemokraterna tappar 2,1 miljoner kronor och får därmed ett stöd på 51 miljoner kronor. Moderaterna ökar i stället med 3,2 miljoner kronor till 41 miljoner kronor. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna får kännas vid en dryg förlorad miljon.
Sverigedemokraterna, däremot, får 7,6 miljoner mer, men har ändå den minsta kassan under riksdagsåret 10/11, enligt Partibidragsnämndens beslut.