Leif Svensson, förbundsordförande för Småföretagarnas Riksförbund vänder sig till näringsministern i ett brev med “Hej Annie”.
Och tillägger:
“ I de kontakter vi haft med dig, bl.a. på centerstämman i Åre, har vi fått intrycket av du faktiskt litar och tror på företagare. Det verkar dock inte som
detta har genomsyrat de tjänstemän som ska verkställa detta” skriver alltså Leif Svensson på Småföretagarnas Riksförbund.
Riksförbundet verkar vara missnöjd med arbetet som pågår på Tillväxtverket om hur krångel för småföretagare ska minska. Småföretagarnas Riksförbund vill ha en representant i arbetsgruppen något som de förvägras från Tillväxtverket.
Leif Svensson avslutar så här brevet till Annie Lööf :
“Har ni bruk för någon småföretagare i arbetet så ställer vi gärna upp.”
Småföretagarnas Riksförbund har 19 000 medlemmar och som Leif Svensson anmärker syrligt att de vill“bli representerade av småföretagare av kött och blod i stället för anställda tjänstemän.”

Tonchi Percan