”För de allra flesta är standardens roll i samhället relativt okänd. Trots att de påverkar vår vardag och våra liv i stor utsträckning. Vi vill med en kombination av humor och igenkänning öka medvetenheten om standarders roll”, berättar Mychèle Östman, kommunikationschef på SIS, och vidare:

”Vår ambition är inte bara att informera, utan också inspirera framtida innovatörer att forma morgondagens värld med hjälp av standarder”.

Temat för kampanjen är En värld utan standard.

Målgruppen är ”den breda allmänheten”. Kärnan i kampanjen är två filmer samt displayannonser. Huvudkanalerna är Metas kanaler Instagram och Facebook samt Linkedin. Kampanjen går även som kontextuella, digitala banners hos dagspress som Aftonbladet, Expressen, DN, Di, SVD, Sydsvenskan, GP och Omni.

I Stockholm visas kampanjen även utomhus på 287 ytor.

Vid två tillfällen väljer SIS att använda pappret, båda gånger i Svenska Dagbladet.

”Senare i november” kommer SIS även att testa native display hos olika tidningar.

SIS tänker sig A/B-testa och optimera kampanjen medan den pågår.

SIS anlitar för kampanjen contentbyrån Borg Owilli, men även kommunikationsavdelningen har bidragit.