Kantar Sifos väljarbarometer för februari visar på små skillnader jämfört med januari. Men på ett års sikt är förändringarna mer dramatiska.

Undersökningen bygger på 8 328 intervjuer och är genomförd 3-13 februari.

Den största förändringen jämfört med väljarbarometern från januari är att Vänsterpartiet ökar med 1,2 procentenheter till 11,4 procent. Det är dock ingen statistiskt säkerställd ökning, men partiet ser ut att stabilisera sin över 10 procent och en position som landets fjärde största parti.
Av februarimätningen framgår att Sverigedemokraternas uppåt-svit är bruten för tillfället. Partiet stampar på 23-24 procent, enligt Kantar Sifo i nivå med Socialdemokraterna.

Jämfört med motsvarande mätning för ett år sedan, 2019, är förändringarna mer dramatiska.

Socialdemokraterna tar tappat närmare 5 procentenheter och en tydlig första plats. Sverigedemokraterna har på ett år gått fram med drygt 4 procentenheter och Vänsterpartiet med närmare 2 procentenheter. KD har tappat närmare 3 procentenheter.

Moderaterna stampar oförändrat på drygt 17 procent.