Intellecta fick högsta betyg för kvalitet och genomförande (5) i Boverkets upphandling.  Konkurrenten Infab kom upp i två, vilket var lägsta värdet som Boverket delade ut. Men Infab hade lämnat ett så lågt anbudspris att byrån ändå matchade Intellectas totalpoäng. Då lottade Boverket och vinstlotten föll till Infabs fördel.

Dagens Opinion har sökt Boverket för mer info