Undersökningsperiod var 10 april – 2 maj 2024. 1 360 svarde på enkäten.

70 procent av Stockholmsstudenterna känner till EU-valet och 58 procent anger att de kommer att rösta. De upplysta studenterna röstar i så fall i en något högre grad än rikssnittet röstade 2019, 55 procent.

De viktigaste frågorna för Stockholmsstudenterna är mänskliga rättigheter, miljö/klimat och demokrati.

Största parti är Socialdemokraterna med 17 procent, följt av Vänsterpartiet (13 procent), Miljöpartiet (7) och Moderaterna (4). Uppåt 40 procent har ännu inte bestämt sig.