Analysen är gjorde av de sista väljarbarometrarna inför EU-valet från undersökningsbolagen Demoskop, Indikator, Ipsos, Novus, Verian, Skop samtAxiom Insight.

Undersökningsbolagen hade allra lättast för att pricka valresultatet för Moderaterna i sina sista väljarbarometrar inför valet. De sju undersökningsbolag som Dagens Opinion har haft med i analysen hade i snitt 5 procentenheter i avvikelse för Moderaternas resultat. Då ska sägas att valresultatet är preliminärt och att undersökningarna är något olika utförda och även utförda i vid olika tidpunkter.

Även det andra stora partiet, Socialdemokraterna, klarade undersökningsbolagen bättre än övriga partier med 8 procentenheter i avvikelser.

Den stora missen var SD vars valresultat avvek 42 procent i snitt för de sju undersökningsbolagen.

Här lyckades SVTs vallokalsundersökning bäst med 0,7 procentenheter i avvikelse. Å andra sidan bommade vallokalsundersökningen Miljöpartiet med 1,9 procentenheter.

avvikelser i snitt i procent per parti
M: 5
S: 8
V: 12
L: 14
MP: 18
KD: 21
C: 28
SD: 42

SVTs valundersökning hade totalt 5,6 procentenheter i avvikelse för partierna.
Bland undersökningsföretagen presterade Novus bäst med 9,8 procentenehter i avvikelse. Sämst var Axiom Insight med 31 procentenheter.

avvikelser i antalo procentenheter per undersökningsaktör
SVTs vallokalsundersökning: 5,6
Novus: 9,8
Verian: 11,0
Demoskop: 12,6
Ipsos: 13,2
Skop: 13,3
Indikator 20,5
Axiom Insight: 31,1