Granskningen är en del av den större strategin Staten på marknaden, och syftar till att undersöka effektiviteten i genomförandet av politiken på marknader som genomgått stora förändringar, genom exempelvis omregleringar eller förändrade konkurrensförutsättningar, och där det finns statliga bolag.
– Vi har sagt att förekomsten av dessa två saker, och om vi ser ett problem, gör att vi ska gå in och granska, säger riksrevisorn Claes Norgren.
 
Riksrevisionen börjar med en förstudie där de tittar på om staten, genom Svenska Kraftnät, bland annat lyckats långsiktigt säkerställa tillgången på elen.
– Det handlar alltså om utbudet och leveransen av el, och inte så mycket kring kortsiktig prissättning, säger Claes Norgren.
 
Förstudien ska vara klar om några månader. Därefter ska ett nytt beslut tas om granskningen ska fortsätta eller läggas ner.
– Om det är tillräckligt intressant, och vi kan tillföra något, då fortsätter vi. Vanligtvis har vi tillräckligt mycket information för att det ska vara intressant och möjligt att gå vidare till en huvudstudie.
 
Huvudstudien avslutas i slutet av året.
 
Ardalan Samimi