Region Gotland har tidigare fattat beslut om att en blandning av en digital och analog Almedalsvecka, en så kallad ”hybrid Almedalsvecka”. Nu ska beslutet ses över.

Tanken med en hybrid Almedalsvecka är att arrangörer ska både kunna sätta upp analoga och digitala seminarier på plats i Visby under Almedalsveckan. De digitala seminarierna, ska få finnas med i en officiell programguide.

Men i ett mejl skickat till arrangörerna berättar Region Gotland att beslutet ”kommer att ses över under februari utifrån hur vi tror att förutsättningarna för att träffas fysiskt kan se ut i sommar”.

Region Gotland ska nu ta ett nytt beslut om en hybrid Almedalsvecka ”senast den 1 mars”.

Då ska det även Region Gotland fatta beslut om vad som ”gäller för markupplåtelser utifrån då gällande restriktioner för allmän sammankomst”.

Just nu är det inte möjligt för Region Gotland att ge tillstånd för markupplåtelser eftersom det råder restriktioner som innebär att maximalt åtta personer får träffas på en allmän sammankomst.