Efter en längre beredning på näringsdepartementet, fattade regeringen under ett extra sammanträde på fredag eftermiddag beslut om att ge klartecken Saab begäran. Det innebär att:
 
* Saab minskar låneutrymmet från EIB från 400 till 280 miljoner euro.
* Saab får sälja sina fastigheter via bolaget Saab Automobile Property och då få in 269 miljoner kronor.
– Det innebär i praktiken att skattebetalarnas exponering minskar, sa näringsminister Maud Olofsson (c) på presskonferensen som anordnades för att tillkännage beslutet.
Dock ska tre villkor uppfyllas om Saab ska få igenom sina beslut.
* Att SAAB får betalning för fastigheternas värde, minst 30 miljoner euro i ett första skede och att Saab får säker tillgång till lokalerna.
* Att Riksgälden eliminerar de frågetecken som finns kring köparen.
* Att betalningen sker via en europeisk bank utan koppling till finansiären.
 
Maud Olofsson poängterade tydligt att ägarfrågan inte är avgjord.
 – Vi har inte tagit ställning till ägarfrågan, bara tagit beslut om finansieringen. För ytterligare ägare krävs att SAAB får godkännande av GM, EIB RG, Regeringen,
Den ryske finansmannen Vladimir Antonov, som är tänkt att gå in i bolaget, granskas
 – Riksgälden genomför just nu en prövning av eventuella ägare och en breddning av ägande på uppdrag av Saab.