Bland annat föreslås att innovatörer får en gräddfil för att testa sina idéer. Tanken är att nya uppfinningar inte ska stoppas av byråkrati utan kunna prövas även när de bryter mot gällande lagar och regler.
 
Enligt Reforminstitutet ska myndigheter som vill stoppa en försöksverksamhet ha ”särskilt starka skäl” till det. Försöksverksamheten ska i sin tur avgränsas i tid och dessutom följas upp med en utvärdering.
 
Förslaget är en del i tankesmedjans innovationsstrategi som lanserades i en artikel i Ny Teknik i förra veckan, som ett alternativ till regeringens dito som presenterades ifjol med syftet att stärka landets innovationskraft och som bland annat fokuserar på ökad dialog och samverkan.
 
Reforminstitutet anser dock att regeringens strategi inte åstadkommit särskilt starka resultat.
 
Enligt Reforminstitutets vd Stefan Fölster kostar deras förslag ingenting och ”ger innovatörer rättigheter i stället för att utlämnas till myndigheters välvilja”.
 
Förutom en gräddfil för uppfinnare föreslår tankesmedjan i sin strategi även att myndigheter tar till vara på den potential som finns hos ”vardagsuppfinnare”. Stefan Fölster hänvisar till amerikanska rymdstyrelsen Nasa som utlyser tävlingar och delar ut priser till vanliga människor med innovativa idéer.
 
För att minska regelkostnaderna – och därmed öka innovationer – föreslås också Regelrådet få i uppdrag att granska hur nya lagar och regler kan påverka kostnaderna för innovatörer.
 
”Nya regler får helt enkelt inte införas innan Regelrådet godkänt beräkningen. Det tvingar myndigheter att satsa på bättre regelkvalitet i stället för att bara lägga lager på lager utan tanke på hur det hindrar utveckling”, skriver Stefan Fölster.
 
Fler förslag finns i tankesmedjans skrift ”Reformmanifest för pragmatiker – en riktig innovationsstrategi”.