Under det senaste räkenskapsåret tappade Zap PR 49 procent i omsättning till 2,5 miljoner kronor. Då var år 2015 ett starkt år. Men även jämfört med 2014 minskar omsättningen, med 34 procent.
 
Ett positivt rörelseresultat på 144 000 kronor blev år 2016 en rörelseförlust på -124 000 kronor.
Personalkostnaden minskade med 41 procent för de oförändrat tre snittanställda.
Medarbetarna kostade 301 000 kronor vardera.