Vänsterpartiets krav på att släppa fram regeringens budget i höst kostar 24,8 miljarder kronor. Bland annat kräver partiet 2,6 miljarder till avdrag för fackavgift.

Vänsterpartiet vill få till förändringar i sjukförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Mest kostar höjd garantipension (6,4 miljarder kronor), avdrag för fackföreningsavgift (2,6) höjd garantinivå och bostadstillägget (2,5) och

här är listan, miljoner kronor

sjukförsäkringen
Slopa karensavdraget och sjuklöneansvaret för mindre företag 1 700

Förändrad arbetsförmågeprövning från 60 års ålder för sjukpenning 70

Lättnader vid prövning vid dag 365 för att få förlängd sjukpenning 291,5

Lättnader i sjukpenningsregler för behovsanställda 132

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning –

Höj taket i sjukpenningen 2 600

Förändra arbetsförmågebegreppet i sjuk- och aktivitetsersättningen -240

Ändra omställningskrav vid 60 års ålder i sjuk- och aktivitetsersättningen 130

Höj garantinivån och bostadstillägget i sjuk- och aktivitetsersättningen 2 500

Höj taket och ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen 2 000

Sänk skatten på sjuk- och aktivitetsersättning 2 700

Avskaffa rehabkedjan –

Arbetsförmedlingens arbetsförmågeutredningar ska gälla –

Ge läkarintygen större tyngd i sjukskrivningsprocessen –

Stärk rätten till rättshjälp i sjukförsäkringsärenden –

Ändra sjukförsäkringens mål och Försäkringskassans regleringsbrev –

Ge upprättelse åt de utförsäkrade –

Pensionerna

Höj garantipensionen 6 400

 

arbetslöshetsförsäkringen
Stärk A-kassan: Gör de tillfälliga reglerna permanenta och slopa nedsättningen vid dag 101 300

Inför avdrag för fackföreningsavgift 2 600

Inför avdrag för a-kasseavgift 1 700

Återinför studerandevillkoret 1 500

Gör de tillfälliga karensreglerna permanenta 400

totalt 24 784