Vänsterpartiet presenterar sina krav för att släppa igenom regeringens budget i höst. Vänsterpartiet presenterar sina krav på DN Debatt eftersom ”regeringen förbjudits av C att förhandla med oss redovisar vi våra krav här”.

Debattinlägget är undertecknat av partiledaren Nooshi Dadgostar (v) och partiets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson.

Kraven är formulerade som ”fyra övergripande ramvillkor” och två reformer, inriktade på det tredje ramvillkoret.

Vänsterpartiets ramvillkor
* Alla skattesänkningar i budgeten ska motsvaras av minst lika stora skattehöjningar.

*  Den offentliga konsumtionen ska öka genom förstärkningar till välfärden i kommuner och landsting.

* Budgeten måste ”öka jämlikheten”, och ska som ”helhet ha en effekt som innebär en ökad omfördelning”.

* Budgeten ”måste innehålla betydande satsningar på jobb och klimat”, särskilt på omställningen i den svenska industrin och transportsektorn.

reformer
*
karensavdraget, ska tas bort, samtidigt som mindre företag kompenseras för kostnaden. Den större samhällsnyttan är tydlig. En rapport från Kommunal visar på att effekten av karensdagar är stor sjuknärvaro i grupper som jobbar i skola, förskola och äldreomsorg.