– Jag ser fram emot det mycket, det ska bli väldigt stimulerande, säger Staffan Jerneck.
 
Han har de senaste 16 åren haft Bryssel som arbetsplats och har bland annat varit generalsekreterare för Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté samt jobbat med internationella policyfrågor på Sveriges Industriförbund, numera Svenskt Näringsliv.
 
På Prime blir han senior rådgivare och ska tillsammans med byråns andra rekrytering, Rolf Eriksson, stärka Primes Brysselgrupp.
 
– Jag har en längre erfarenhet från Bryssel än vad många andra har och har under min tid kunnat på nära håll följa processen i Bryssel när det gäller dels de två svenska ordförandeskap, dels krishanteringen i samband med finanskrisen, säger Staffan Jerneck.
 
Rolf Eriksson har tidigare varit statssekretera på jordbruksdepartementet och chef för LRFs Brysselkontor. Senast har han jobbat som kabinetchef hos ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel.
 
Staffan Jerneck kommer närmast från tankesmedjan CEPS, där han varit chef för internationella företagskontakter.
 
– På CEPS har jag varit ansvarig för ett stort antal medlemsföretag, så jag har väldigt goda kontakter och har kunnat se vikten av att var aktiv i Bryssel, säger han.
 
Enligt Staffan Jerneck har Brysselpolitiken och EU blivit allt viktigare även för Sverige och svenska företag.
 
– Det är ingen tvekan om att EU-systemet är väldigt viktigt. Ungefär 70 procent av den svenska lagstiftningen härrör från Bryssel. Om man vill på ett eller annat sätt följa eller påverka kan det då vara viktigt att man vet hur det fungerar, säger han.
 
Han lyfter amerikanska General Electrics försök till sammanslagning med Honeywell för tolv år sedan som ett exempel på varför företagen bör bli mer aktiva i EU. Trots att fusionen godkändes av alla instanser i USA fick den ändå tummen ned av EU-kommissionen.
 
– Det har lett till att amerikanska företag börjat följa EU-arbetet allt tydligare än tidigare, och nu säger man från amerikanskt håll att Bryssel är ”the regulatory capital of the world”. Därför finns det all anledning även från svensk sida att vara närvarande, noga följa, lyssna och föra fram sina förslag.