Rörelseresultatet backar från 836 000 till 228 000 kronor.

Ägarna tog ut 166 000 kronor i vinstutdelningen. 
 Rörelsemarginalen backar närmare 12 procentenheter till 3,9 procent.


Antalet snittanställda ökade med 17 procent till 4,7.