Pressbyrån jobbar i sin övergripande kommunikation för att stötta yttrandefriheten. Inför höstlovet, av S-regeringen Löfven omdöpt till läslovet år 2016, kör Pressbyrån igång en kampanj som ska få fart på läsintresset. Kunderna ska då kunna få inledningen på en slumpmässigt vald bok tryckt på sitt kvitto. Berättelserna ska sedan gå att läsa digitalt i sin helhet. Kampanjen pågår fram till 5 november.

”Vanligtvis uppmuntrar vi inte kunder att ta papperskvitton, och de skrivs inte ut om inte kunden ber om det. Men under den här perioden kommer vi slå ett extra slag för att våra kunder ska ta kvittot för att börja läsa och förhoppningsvis bli inspirerade att läsa vidare”, berättar Lennart Schultz, marknads- och kommunikationschef på Reitan Convenience Sverige, som driver Pressbyrån.

Vad hoppas ni uppnå med kampanjen?
– Vi vill sprida det skrivna ordet vidare och förhoppningsvis inspirera fler vuxna och barn att börja läsa. Kampanjen är ett nytt sätt att göra just det.

Hur ska kampanjen konvertera vad gäller försäljning/varumärkesbygge?
– På Pressbyrån har vi, ända sedan vi grundades 1906, banat väg för ett ökat läsande hos befolkningen. Det arvet bär vi med stolthet och kampanjen ’Ett kvitto på en bra historia’ är ett av många sätt för oss att sprida det skrivna ordet och uppmuntra till läsning – på ett kul och oväntat sätt.

arbetsgruppen för kampanjen

Pressbyrån/Reitan Convenience Sverige
marknads- och kommunikationschef
Lennart Schultz
pr- och kommunikationsansvarig
Harris Lukeman
kampanj- och marknadsansvarig
Pernilla Norberg
content manager
Gabriella Matheny

Spotlight
kreativt ansvarig
Karl Nelson
projektledare
Carolina Laurén
projektledare
Alice Käck
kundansvarig
Åsa Hart