Det är byråns kampanj är ”För en mänskligare stad”, för kunden Stockholms Stadsmission som vann kategorin PR on a shoestring, meddelar byrån. Kategorin innefattar kampanjer som är gjorde på en liten budget, högst runt 85 000 kronor.
Kampanjen gick ut på att låta de hemlösa visa sitt Stockholm med bilder som bland annat ställdes ut på Fotografiska. På det viset skulle intresse för donationer öka.