Det innebär att omsättningen hamnar på 18,6 miljoner kronor. Byrån ökade även rörelseresultatet från 324 000 till 809 000 kronor. På kostnadssidan har externa kostnader ökat medan interna har minskat. Kostnaderna ökade totalt från 16,9 till 17,8 miljoner kronor.

Personalstyrkan låg oförändrat på 16 snittanställda under bokslutsåret