Kostnaderna sjönk marginellt med 1,2 procent. Däremot minskade byråns omsättning med 13,5 procent till 5,0 miljoner kronor. Det innebär att en rörelsevinst på 234 000 kronor omvandlades till en rörelseförlust på -521 000 kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på 7 snittanställda.