– På pappret ser det spännande ut. Socialdemokraterna har en gigantisk varumärkesutmaning med frågor om vilka de är och var de är på väg. Carin Jämtin är en jättestark person med fantastisk kapacitet. Hon är en riktig folkrörelsemänniska.
Tillsammans kan de ha förutsättningarna.
 
Varför blev de nominerade?
– Jag uppfattar det som en lösning som kan fungera och inte sticker i väg för mycket åt endera hållet. Det är imponerande att det går att härbärga så mycket idéer i ett parti. Givet de är detta bra kombo, ett sätt leda från mitten.
 
Vad innebär det för oppositionen?
– På kort sikt så nog inte så mycket. Avgörande bli hur väl de lyckas med uppgiften att skapa en politik som kan vara en bra beskrivning av verkligheten och som engagerar. De kan utmana Alliansen, men det gäller att ena rörelsen. Just nu är det en låg väg dit.