Djurens Rätt driver sin kampanj med andra medlemsorganisationer i Eurogroup for Animals, kampanjen Vote for Animals. Tanken är kandidaterna ska ställa sig bakom löften till djur inom tio områden.

Miljöpartiets toppkandidater Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren, Isabella Lövin och Magnus P Wåhlin skriver under på samtliga punkter.

Det gör även Vänsterpartiets toppkandidater Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin.

Liberalernas toppkandidater skriver under nio av tio punkter. Anna Maria Corazza Bildt har inte svarat.

Centerpartiets toppkandidater Emma Wiesner, Abir Al-Sahlani och Svante Linusson, tar unisont ställning för hälften av löftena för djuren.

SD, M, KD och S svarar inte alls på enkäten.

”Samtliga partier, som är presenterade på hemsidan, har fått möjligheten att svara. Den initiala kontakten togs i början på februari. Vi får tolka de uteblivna svaren som att partierna har ett svalt intresse för djurpolitiska frågor, vilket är beklagligt i en situation där så mycket står på spel för djuren under nästa mandatperiod. Det är även anmärkningsvärt med tanke på hur opinionen ser ut för djurskyddsfrågorna”, kommenterar Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos Djurens Rätt, via mejl.