Det är Bright Mind Agency, specialiserad på Tiktok som får uppdraget att hantera och utveckla Oddlygoods närvaro på sociala medier och stärka marknadspositionen inom hållbara och hälsosamma livsmedel.

Alex Mörén