En enkel tweet om import av polsk elkraft på fredag eftermiddag skapade politiskt storbråk på Twitter. Men Naturskyddsföreningens energiexpert Kristina Östman tog bråket hon orsakade med ro.

Förra veckan, efterjulledigheten återvände Kristina Östman till jobbet på Naturskyddsföreningen. Hon konstaterade på fredag att Sverige importerade polsk el skapad med kol och tipsade om att just under denna dag minska elkonsumtionen. Själv tänkte hon skjuta upp disken till nästa dag.

– Det var en minimal insats för klimatet, tänkte jag, och talade ju främst till folk som redan gjort stora livsstilsförändringar för klimatet, säger Kristina Östman.

Det uppstod snart en tråd till inlägget.

– Sedan var det en skapligt trevlig stämning i tråden, även om folk inte tyckte som jag.

En timme senare brakade det loss.

– Då blev det en väldig aktivitet. tweeten hade spritt sig till kärnkrafsvänliga twittrare med väldigt högt tonläge i diskussionen.

När Hanif Bali (m) och Jan Ericson (m) hängde på, ökade aktiviteten ännu mer. Snart drogs även MP-ledamoten Lorentz Towatt in.  Nu hade Kristina Östmans inlägg blivit ett ämne att kasta in i debatten om kärnkraft.

– De skrev att det är ’ert och regeringens fel, ni har lagt ner kärnkraften och då blir det så här’ (import av polsk el). Hanif Bali skrev att ’förs öppnade de gränsen och man skulle ”avstå välfärd”, sen lägger de ner kärnkraftverken och nu ska vi ”avstå elektricitet”’, säger Kristina Östman och konstaterar:

– Det blev många delningar av mitt inlägg från folk som förespråkar kärnkraft som enda lösning på klimatutmaningen.

Hur kändes det att hamna i ett sådant läge?
 – Personligt var det inte särskilt besvärligt. Jag tog helg och kollade lite på uppdateringarna. Men det var en diskussion som inte gick att bemöta. Man går in och svarar och det kommer hundra nya inlägg. Som det ofta sker på Twitter togs något ganska okontroversiellt ur sitt sammanhang. Däremot var det frustrerande eftersom det blir en så enorm förenkling av klimatfrågan – som om en enskild kärnkraftsreaktor är vad som har störst betydelse för Sveriges klimatpåverkan.

Kristina Östman gav sig ändå in i debatten och försökte förklara sin inställning:

– Det blir ju en extrem förenkling på hur elsystemet fungerar. Dagen vi importerade el från Polen, exporterade vi mer än vi importerade. Sverige var snarare ett genomgångsland för polsk el. Men den typen av resonemang är svårt att få fram på Twitter, säger Kristina Östman och utvecklar. Redan i anslutning till mitt första inlägg skrev jag att skippad disk naturligtvis var en otillräcklig lösning och vad som istället behövdes var strukturella förändringar i hur elbilar laddas, hur våra industrier använder el osv, men det berördes inte alls i diskussionen.

Kan man säga att du som expert på Naturskyddsföreningen bekräftade bilden av vad som händer om kärnkraften avvecklas?
 – El-systemet är komplicerat och argumenten som lyfts fram är ofta att vi blir beroende av att importera smutsig el. Naturligtvis påverkas Sveriges elexport av att en kärnkraftsreaktor läggs ner. Men under fredagen då jag twittrade, om vi då hade stängt gränserna för elsystemet hade vi klarat oss jättebra eftersom vi även då hade en nettoexport av el.

Inte blev de bättre av att diskussionen sammanföll med att Vattenfall stängde ner en kärnkraftsreaktor vid Ringhals.

– Ja, och då hade jag kunnat tänkt till en gång extra. Jag har tidigare sagt att jag inte ska twittra om kärnkraft eftersom diskussionerna bara blir polariserande och sällan meningsfulla, men hade kommit tillbaka från semestern och var glad och de slank igenom. Det finns bättre forum om man vill ge utförlig information än Twitter.