Det var positiva tongångar från klimatminister Isabella Lövin (mp) efter FNs klimatmöte i Katowice. Men Naturskyddsföreningen tycker att utfallet var en besvikelse.

”Vi får nog alla vara väldigt nöjda med att vi nu har fått en regelbok som innebär att man kan följa upp hur länderna minskar sina utsläpp”, säger Isabella Lövin till SVT.

Andra tongångar är det hos Naturskyddsföreningen:

”Nyligen tryckte klimatforskarna på den röda larmknappen och sa att vi har bara drygt 10 år på oss att halvera utsläppen globalt om vi ska kunna förhindra katastrofala effekter till följd av klimatförändringar. Människor världen över kräver att politiker agerar. Därför är det en stor besvikelse att beslutstexten från klimatmötet innehåller så svaga skrivningar om vikten av att skärpa de nationella klimatmålen senast 2020 i linje med den senaste rapporten från FNs klimatpanel”, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Och vidare:

”Det är också beklagligt att klimatmötet inte slutförhandlade frågan om hur marknadsmekanismer för utsläppsminskningar ska se ut, utan sköt beslutet på framtiden. Detta måste man komma överens om så snart som möjligt, och då säkerställa att utsläppsminskningar inte kommer att kunna dubbelbokföras av flera länder. Hela regelboken kommer i vår mening också behöva skärpas rejält över tid.”

Karin Lexén pekar ut länder som störde förhandlingarna:

”Under klimatmötet har ett fåtal kol- och oljeproducerande länder – USA, Saudiarabien, Kuwait, Ryssland – blockerat förhandlingarna genom sitt agerande. USA har, trots att de annonserat att de ska lämna Parisavtalet, motarbetat viktiga delar av processen. Brasiliens nya regim har också redan satt ett negativt avtryck, särskilt i förhandlingarna om regler för hur utsläpp och uttag i markanvändning ska se ut och hur länder ska få tillgodoräkna sig krediter om de handlar med utsläppsrätter.”