Moderaterna vill att konstitutionsutskottet (KU) prövar om regeringen har agerat korrekt vad gäller överprövningen av mark- och miljödomstolens beslut om att ge Preem rätt att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil.

Regeringen överprövade mark- och miljödomstolens med hänvisning till nya klimatlagen, ett beslut fattat på politiska grunder och som hotar domstolarnas oberoende, anser Moderaterna och KU-anmäler statsminister Stefan Löfven (s) och vice statsminister Isabella Lövin (mp).

”Det inte är inte rimligt att regeringen väljer att ta över ett ärende från en domstol efter det att domstolen har avkunnat sin dom. Det brukar vi kritisera andra länder för att politiker agerar på det viset”, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström till SVT.

Han säger vidare:

”Dessutom har vice statsminister Isabella Lövin redan sagt på förhand att hon har klart för sig vad den här prövningen nu ska leda till”.