När det kinesiska företaget Tencent kliver in och köper en del av vårdbolaget Doktor.se, vill Socialdemokraterna i Region Stockholm se en ägarprövning. Moderaterna ser det på ett annat sätt.

Socialdemokraterna anser att Tencent har kopplingar till den kinesiska staten och en ägarprövning bör sker, något som de anser att Moderaterna har vägrat att göra.

”Sverige som land behöver skärpa granskningen av utländska investeringar, inte minst när det gäller investeringar av bolag som har kopplingar till utländska regeringar. Just mot den bakgrunden har Moderaterna i riksdagen drivit på för ett utskottsinitiativ som understryker för regeringen att detta är en prioriterad fråga. Det sker nu ett utredningsarbete och vi följer förstås dessa frågor noggrant. När det gäller vårdgivare som har avtal med Region Stockholm så är det alltid svensk lag och därmed skydd för patientuppgifter med mera som gäller oavsett hur ägarfördelningen ser ut. Det kan inte heller vara så att enskilda kommunala handläggare ska göra säkerhetspolitiska bedömningar, det måste vara ett statligt regelverk”, mejlar Lars Rådén (m), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hur ställer ni er till en ägarprövning, då Tencent har kopplingar till kinesiska staten?
En ägarprövning kan ske när det sker väsentliga förändringar i ett bolags ägarstruktur. I detta fall rör det sig om 5 procent (ägarandel) vilket är en tiondel av vad som varit praxis för att betraktas som en väsentlig ägarförändring. I andra fall av liknande storlek på ägarförändringar så har det alltså inte varit aktuellt med en ägarprövning men jag vill inte föregripa vad hälso- och sjukvårdsnämnden svarar på den skrivelse som finns i frågan.

vet du mer?
tipsa anonymt