Det kinesiska företaget Tencent går in som delägare i Doktor.se, Sveriges näst största digitala vårdgivare och med tre vårdcentraler i Region Stockholm. Detta har fått Socialdemokraterna att se rött.

”Tencents nära kopplingar till den kinesiska staten har lett till stor oro hos patienter och personal. Vårdprofessionen och expertis larmar nu om vad detta innebär för patientsäkerheten och patientdatan. Bland annat är bolaget enligt kinesisk lag skyldigt att bistå regimens underrättelsetjänster”, skriver Socialdemokraterna i ett utskick.

”Ska vem som helst kunna driva vård i Region Stockholm? För mig är svaret nej. Det krävs en försiktighetsprincip för att säkerställa att känsliga patientdata inte hamnar i fel händer. Vårdens pengar ska gå till vård, inte till den kinesiska regimen”, kommenterar Talla Alkurdi, regionråd (s).

Moderaterna, som styr i regionen, har meddelat att det inte kommer ske någon ägarprövning av Tencents köp.

”Region Stockholm äger rätten att avgöra vem som ska bedriva vård i vår region. Väsentliga ägarförändringar ska granskas av regionen. Vi menar att ett bolag med kopplingar till den kinesiska regimen är en väsentlig ägarförändring. Det är fullt rimligt att denna anmärkningsvärda ägarförändring också granskas, på samma sätt som andra vårdgivare i regionen granskas. Jag förstår inte varför Moderaterna motsätter sig detta”, kommenterar Talla Alkurdi (s).

Dagens Opinion söker mer information hos Moderaterna.