Moderaterna kallar till presskonferens där partiet troligen går till attack mot de ekonomiska konsekvenserna av uppgörelsen mellan S, C, L och MP.

Pressträffen hålls 10.30 i riksdagen och med på mötet är partisekreterare Gunnar Strömmer och den ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson. De 73 punkterna i överenskommelsen (s, mp, l, c) innehåller flera reformer som kostar pengar, såsom avskaffande av värnskatt och bättre villkor för pensionärerna. På intäktssidan är det tunnare med förslag.

Det Finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam har i Sveriges Radio sagt att han räknar med 10 miljarder i minskade intäkter från förslaget. Han pekar ut kostnader för skolan, sjukvården, arbetsmarknadsreformer, polisen och försvaret som osäkerhetsfaktorer i kostnaderna för överenskommelsen.

”Det här är ju en mer expansiv politik men vi vet i dag inte hur det här kommer att slå i den offentliga sektorns samlade sparande än, men inriktningen är mer expansiv”, säger Harry Flam, till SR.