2008 beställde moderata riksdagsledamöter 293 utredningar. Det utgjorde 42,5 procent av alla beställningar som Riksdagens utredningstjänst gjorde det året.

Det betydde att moderata riksdagsledamöter beställde nästan tre gånger flera utredningar än vad socialdemokratiska gjorde som kom upp i 118.

Minst beställningar 2008 fick RUT från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Valåret 2010 kom Socialdemokraterna med flest beställningar om man slår beställningar från ledamöter och partikanslier. Antalet socialdemokratiska uppdrag var 412 förra året. Moderaterna 268 , Miljöpartiet 201, Vänstern 197, Centern 158, Folkpartiet 150, Kristdemokraterna 120. Sverigedemokraterna hann att beställa 52 uppdrag sedan dem kom i Riksdag i oktober 2010.

När det gäller uppdrag som kommer från ledamöter utan partikanslier är Moderaterna dock fortfarande bäst på att utnyttja Riksdagens utredningstjänst men även centerns ledamöter och folkpartister beställde flera utredningar än vänsterns och miljöpartister.

Så här statistiken för 2010 per ledamot: M 128, S 113, C 79, FP 66, MP 31, KD 31, V 18 och SD 14.

Källa Riksdagens utredningstjänst.

Av: Tonchi Percan