Intäkterna minskade med 8,9 procent till 15,4 miljoner kronor. Kammaren bantade kostnaderna, men lyckades inte undvika en rörelseförlust på -3,9 miljoner kronor. Det innebar dock en förbättring jämfört med 2010 då rörelseförlusten uppgick till -4,5 miljoner kronor. Under 2011 erhöll kammaren ett aktieägartillskott på 3,9 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade med en person till 16 snittanställda.