Omsättningen landade på 14,2 miljoner kronor i det första förlängda bokslutet som gäller perioden 2 september 2022 – 31 december 2023, 16 månader.

Köpa av externa tjänster låg på 8,9 miljoner kronor. Personalkostnaden på 2,9 miljoner. Antalet snittanställda uppgick till tre.

Rörelseresultatet landade på 1,8 miljoner kronor. Ägarna tog ut 325 000 kronor av vinstmedlen.