På DI.ses debattsida berättar Mikael Damberg om propositionen Staten & kapitalet som presenteras på måndag.
Ambitionen är att ökat tillgången på kapital för företag i hela landet.
Utgångspunkten är ”pengarna ska jobba” genom att ”statens finansieringsinsatser ska vara marknadskompletterande och inte vara strukturerade på ett sätt som innebär geografiska eller branschvisa inlåsningar. ”
Lösningen, som regeringen tror på, är att inrätta ett nationellt utvecklingsbolag, Fondinvest AB. Det ska bli navet för statens riskkapital. Fondinvest ska samverka med och investera genom privata aktörer. Syftet är att öka tillgången på kapital i ett tidigt utvecklingsskede. 

Fondinvest ska även etablera Demofond, som är en demonstrationsanläggningsfond, för mindre företag behöver investera i demonstrationsprojekt och testbäddar. Mikael Damberg listar några användningsområden för Demofond: förnybara bränslen, biobaserade material, uppkopplade produkter eller ”helt ny teknik”.