Eskil Erlandsson satsning på “Sverige – det nya Matlandet” är bra men det hjälper inte lantbrukare i Norrbotten, anser LRF. En sommar med extremt mycket nederbörd är ett hot mot näringen.
Därför kräver LRF Norrbotten att regeringen upprättar en skördeskadefond och att få träffa Eskil Erlandsson.
“Vi anser att det är orimligt att en enskild bonde ensam ska bra kostnaderna för extrema väderhändelser. Inom skogen finns försäkringar som täcker inkomstbortfall vid till exempel stormfälld skog, och för djurhållande bönder vid sjukdomsutbrott i besättningen. Men för privata växtodlare finns inga sådana privata lösningar att teckna.” skriver Nils-Olof Lindfors, ordförande och Marianne Aava regionchef för LRF Norrbotten till Eskil Erlandsson.
Satsningen “ Sverige- det nya matlandet” är bra men räcker inte, anser LRF. Därför borde regeringen ”skyndsamt” behandla frågan om skördeskadefond varifrån de drabbade bönderna kunde söka ersättning annars hotar konkurs för många lantbrukare, skriver LRF till Eskil Erlandsson.
 
Tonchi Percan