Ett extrainsatt representantskap röstade för att LO ska begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringar.

”Vi fick en helt ny spelplan när regeringen valde att gå vidare med överenskommelsen mellan PTK och SN, som IF Metall och Kommunal senare anslöt sig till. Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal att få ett sämre stöd vid omställning från ett jobb till ett annat. Vi behöver därför förhandla fram trygga avtal för alla förbundens medlemmar”, kommenterar LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Konkret har LO styrelse fått i uppdrag att begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringarna, TSL och AGB.

För LO är det inte aktuellt att bli en part i ett nytt huvudavtal i linje med TCO och Saco.

Å andra sidan har Svenskt Näringsliv tidigare varit inne på att organisationen inte är intresserad av speciallösningar för olika förbund med att det däremot går bra att ansluta till det avtalet som ligger.