Under måndagen fattade LO beslutet.
 
”Vi är övertygade om att medlemmarna vill att vi ska ha våra pengar i en svensk bank. Därför startar vi en utredning för att byta huvudbank”, skriver

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, på centralorganisationens hemsida.

LO har drygt 800 miljoner kronor i finansiella placeringar hos Nordea.
”Nu ska vi i lugn och ro gå igenom de tillgångar vi har hos Nordea. Vi kommer inte att göra något förhastat som äventyrar medlemmars pengar”, skriver Karl-Petter Thorwaldsson.