LO-ekonomerna uppskattar att BNP minskar med 1,0 procent under 2023. Arbetslösheten ökar från 7,5 till 8,3 procent medan konsumentprisindex hamnar på 9,3 procent.

Som LO ser det, hänger inte löneökningarna med de stigande räntorna och priserna och LO anser därför att 2023 års avtalsrörelse inte är ”inflationsdrivande”. LO-ekonomerna anser därmed att penningpolitiken är ”onödigt stram” och begär ett stopp för ytterligare räntehöjningar.

Den ”åtstramande finanspolitiken än mer problematisk” och i ett ”europeiskt perspektiv unikt dåligt anpassad till konjunkturläget”. Finanspolitiken leder till att hushållen ”hamnar tydligt i kläm när priserna rusar och behöver stöd för att klara vintern”.

Här kräver LO ”fler åtgärder för att få kontroll på elpriserna, höjda barnbidrag och pausade amorteringskrav”.

LO anser att kommunsektorn är ”underfinansierad” vilket kan leda till inställda anställningsplaner.

När den förra regeringens statliga investeringsstöd slopas och ”skattesystemet gynnar det ägda boendet över det hyrda”, behövs åtgärder ”för att lindra den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet”, och det gäller särskilt hyresrätter, anser LO.