Det är arbetarkvinnor som har påverkats mest i sina jobba av corona-pandemin. Det visar en undersökning från undersökningsföretaget Kantar Sifo, som den fackliga centralorganisationen LO har beställt.

I undersökningen deltog 3 000 personer i arbetaryrken. Undersökningen genomfördes januari 2021 och ligger till grund för LO-rapporten Vi som inte jobbade hemma.

undersökningen visar

*  Drygt nio av tio personer med arbetaryrken har arbetat på sin ordinarie arbetsplats under pandemin. Orsaken är framför allt att arbetet bara kan utföras på plats.

* Åtta av tio kvinnor uppger att de arbetar i yrken där de har kontakt med andra och inte sina arbetskamrater, i ett så kallat kontaktyrke. Personer i kontaktyrken har haft svårare att jobba smittsäkert, enligt LO.

* Runt var femte kvinna anser att deras arbetsgivare inte agerat i tillräcklig utsträckning när det gäller corona.

* Hälften av kvinnorna i arbetaryrken anser sig inte kunna hålla fysiskt avstånd på arbetet och en tredjedel av uppger att de fått liten eller ingen utbildning alls för att minska smitta.

* Arbetsbelastningen har ökat för över hälften av kvinnorna i arbetaryrken samtidigt som möjligheten till återhämtning har minskat.