Det är en försämring jämfört med år 2010 då resultatet låg på 92 miljoner kronor.Det är framförallt avkastningen på värdepapper som har minskat från 36 till 19 miljoner kronor.
 
Trots de minskade vinsterna delade LO-media ut 51 miljoner kronor till ägarna LO.  LO-media har disponibla vinstmedel på 989 miljoner kronor.
Värdet på tillgångarna ökade från 1,065 till 1,079 miljarder kronor. Merparten, 835 miljoner kronor är redovisade som kortfristiga investeringar.