Samma dag som Lärarförbundet drar igång en kampanj som ska få alla lärare att ansluta sig och leda till att andra förbund blir irrelevanta, då går konkurrenten Lärarnas Riksförbund och berättar om växande medlemstal och sakpolitiska framgångar.
Medlemssiffrorna är just reviderade och Helena Linge, kommunikationschef är mer än nöjd med att det totala antalet medlemmar klockar in på strax närmare 92 000 och antalet yrkesverksamma på 63 000.

– Vi ökar mest bland de yrkesverksamma, med 1,7 procent och med 0,8 procent för det totala antalet. Det är extra roligt, med tanke på många andra förbund minskar i en tid då det är svårt att hitta kvalificerade lärare.

Helena Linge ser också ökningen som ett tecken på att Lärarnas Riksförbund ligger rätt med sina sakpolitiska frågor.

– Medlemmarna ser att vi bär fram rätt idéer i vår opinionsbildning. Det är januariöverenskommelsen ett kvitto på, med ämnesbetyg i gymnasieskolan, ett ökat statligt inflytande över skolan och tioårig grundskola.
Helena Linge har noterat att konkurrenten Lärarförbundet har dragit igång en kampanj som ska förtydliga förbundets varumärke och förmå alla lärare att ansluta sig.

– Allt fler medlemmar väljer Lärarnas Riksförbund. Vi är ett tydligt professionsförbund för lärare från grundskolan och uppåt och utan skolledare. Vi uppnår mycket med vår opinionsbildning och det känner sig våra medlemmar trygga med.