Planerna för ett samgående mellan de två lärarförbunden Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och Lärarförbundet fortskrider.

Det innebär bland annat att Lärarförbundet kommer att lämna centralorganisationen TCO för att ansluta sig till Saco, där akademikerna samlas. Och nu har Lärarförbundets extrakongress röstat för att ansöka om inträde i Saco.

”Vi lärare och skolledare delar många av de utmaningar som andra akademikergrupper står inför. Vi ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar samtidigt som vi inte får den löneutveckling vi förtjänar utifrån utbildning och kompetens. Det är ohållbart och där behöver vi kraftsamla för att tillsammans få till stånd en förändring. Det är ett arbete som jag nu hoppas få fördjupa inom ramen för Saco-federationen”, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.