Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har enats om en avsiktsförklaring för ett nytt fackförbund.

Enligt avsiktsförklaringen ska en proposition läggas fram för Lärarförbundets kongress om att söka inträde i centralorganisationen Saco. Ansökan ska sedan behandlas på Sacos kongress i november.

”Lärare och skolledare behöver starka fackliga företrädare, därför är vi positiva till att de tagit det här gemensamma steget”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Förbunden ska nu ta fram en gemensam inriktning för organiseringen och den ska utgår från fyra grundläggande förutsättningar:

  • En ny organisering behöver återfinnas i Saco.
  • En organisering behöver bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och att lärarna är behöriga för sitt uppdrag.
  • En ny organisering behöver vara av federativ karaktär eller en federation.
  • Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.